Månadsbrev december 2020

Novembermörkret har varit tungt detta pandemiår så vi är särskilt glada att få meddela att MR-substudien i ABC AF har tilldelats anslag om 3,6 miljoner kronor av Hjärtlungfonden.

Stort grattis till Carl-Johan Carlhäll (huvudsökande), Håkan Arheden, Marcus Carlsson, Henrik Engblom, Ellen Ostenfeld och alla andra som varit med och arbetat fram studiedesignen och ansökan!

Målet med substudien är att med unik MR-teknik skapa ny kunskap om hjärtats storlek, funktion och vävnadsegenskaper. Genom att undersöka 300 patienter i ABC AF-studien ges också möjligheten att analysera MR-resultaten i relation till biomarkörer vilket kan öka förståelsen för bakomliggande orsaker till utveckling av förmaksflimmer. Målet är att detta kan bidra till förbättrad handläggning och behandling av patienter med förmaksflimmer i framtiden. Substudien planeras genomföras på sjukhusen i Göteborg (Sahlgrenska), Linköping, Lund, Stockholm (Danderyd, Huddinge, Solna), Uppsala och Örebro.

Julhelgerna
Inför julhelgerna får varje klinik själv göra bedömningen om det går att inkludera patienter under mellandagarna. Kontrollera hur det lab som analyserar prover har öppet. Tänk även på om ni själv arbetar då provsvaren förväntas komma i de fall patienten hamnar i ABC armen. Mer information kommer att komma i nyhetsbrev och finnas på hemsidan.

Patientrekrytering
Vi välkomnar Karlstad till studien! Vi har nu 27 kliniker som kan rekrytera. Under november så inkluderades totalt 66 patienter och 17 kliniker var aktiva, vilket ju är fantastiskt med tanke på omständigheterna! Topprekryterare under november var Cityheart med 16 patienter, följt av Mölndal (7), Uppsala (7), Östra (5) och Motala (4).

Graf månadsbrev december 2020  Tabell månadsbrev december 2020

           

Några vanliga frågor och svar - många fler finns på www.abcafstudy.se

Fråga: Kan en patient tas med i studien i samband med beslut om planerad elkonvertering, d.v.s. när tre veckors förbehandling planeras?

Svar: Ja, det går utmärkt att randomisera en patient i samband med beslut om planerad elkonvertering, oavsett om patienten redan har OAK eller inte. Efter randomisering kan patienten direkt påbörja/fortsätta behandling i standardarmen och inom ett par dagar i ABC-armen. Om patienten randomiserats till ABC-armen och får rekommendationen ”ingen OAK” baserat på låg strokerisk med ABC-score så ger man ändå OAK 3 veckor före och minst en månad efter elkonvertering (enligt studieprotokollet) men därefter följs ABC-ordinationen ingen antikoagulation. Det går förstås också bra att randomisera en patient vid återbesök efter elkonvertering.

Fråga: Vad gör jag om en patient randomiseras till ABC-armen och rekommenderas NOAK men vägrar den behandlingen. Exkluderas patienten då från studien eller fortsätter vi följa hen trots att hen ej följer behandlingsrekommendation?

Svar: Frågan belyser hur viktigt det är att patienten är välinformerad om studien och inser att i ABC-armen kan behandlingsrekommendationen innefatta någon av alla tillgängliga NOAK eller ingen OAK. Om patienten (eller läkaren) INTE är beredd att acceptera en sådan rekommendation ska patienten inte vara med i studien. Naturligtvis kan det ändå inträffa att patienten trots informerat samtycke ändrar sig och inte vill följa ABC-rekommendationen eller läkarens rekommendation i standardarmen. Det är även i sådana fall viktigt att fortsätta följa upp alla patienten. Vi kommer att analysera resultaten enligt ITT (intention-to-treat) och då är det viktigt att göra studiens planerade uppföljningar även om patienterna, av olika anledningar, inte följer studierekommendationen. Så försök att följa denna patient enligt studieprotokollet (3 månaderskontakt, 1-års biomarkörer (om han ingår i den substudien), med alla livskvalitetsformulär etc). Om patienten uttryckligen begär utträde ur studien och inte vill följas upp måste detta respekteras.

Bild månadsbrev december 2020

För mer info om studien vänligen besök: www.abcafstudy.se.

Hälsningar,
Studieledningen

Bild studieteamet

Jonas Oldgren

Ziad Hijazi

Isabelle Lilja

Lina Gifting

Lotta Erixon

Frida Lindqvist

Cristina Alm

Koordinerande prövare

Bitr. koord. prövare

Projektledare

Projektledare, klinik

Projektkoordinator, lab

Monitor

Monitor

070-221 12 43

076-724 78 60

072-141 35 62

072-201 76 56

072-202 43 29

072-212 89 07

070-755 80 08

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.