Nyhetsbrev v 42, 2020          

Patientrekrytering
Vi har fortsatt 26 aktiverade kliniker, och Östra som aktiverats här senast har nu också inkluderat sina första patienter. Grattis! I slutet av förra veckan hade 1246 patienter inkluderats.

Kumulativ rekrytering per månad v 42   Rekryteringstabell v42 2020 10 11

Lunchmöten
Ni har väl inte missat våra lunchmöten? Vill ni höra lite mer om studien, har ni frågor och funderingar eller vill ni dela med er av erfarenheter? Var med på våra lunchmöten! Mötena hålls via webb och inbjudan kommer cirka en vecka innan mötet.

Nästa möte hålls tisdagen den 20 oktober.

MR-substudien – information från substudieteamet
Fortfarande föreligger betydande kunskapsluckor bakom utvecklingen av förmaksflimmer. En ny teori är att en förmakskardiomyopati kan ha en viktig roll. Inom ramen för ABC AF-studien bedrivs därför en substudie där personer kommer att undersökas med magnetkamera (MR).

Det övergripande målet med denna nationella MR-substudie är att bidra med ny mekanistisk kunskap om betydelsen av hjärtats morfologi, funktion och vävnadskarakteristik för utveckling och progress av förmaksflimmer.

Substudien har fått etisk godkännande att inkludera personer från ABC AF huvudstudie: totalt 150 med permanent förmaksflimmer, och 150 med paroxysmalt förmaksflimmer.
De två första studiedeltagarna är nu inkluderade, där Linköping har inkluderat en och Uppsala en.

Har ni frågor eller funderingar eller vill veta mer detaljer om MR-substudien, hör av er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Svar på många vanliga praktiska frågor hittas på www.abcafstudy.se

 

Hälsningar,

Projektledare och monitor (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)