Hur går vi tillväga med patienter som blir utskrivna inom tre dygn?
Svar: Då ska patienten få instruktion om att starta sin behandling hemma på en viss dag.


Om patienten förflyttas till annan klinik, ska den nya kliniken fortsätta mata in data i RS-TIMING? Svar: Nej, det är kliniken som randomiserat patienten som har ansvaret att följa upp. Om det inte är samma journalsystem kan den inkluderande kliniken till exempel ringa till kliniken som patienten skrivits ut till. Om NOAK ska startas under vård hos den framtida kliniken så måste datum för behandlingsstart förmedlas.


Om 14-dagarsuppföljningen inte sker exakt på dag 14, ska man fråga patienten om tillståndet vid dag 14 eller den dag då kontakt med patient togs?
Svar: Den dag då kontakten med patienten sker.


Om patienten meddelar på 3-månadersuppföljningen att hen har varit inlagd för hjärnblödning men i själv verket var det hjärninfarkt (efter check mot journal), ska det korrekta svaret eller patientens svar registreras i RS-TIMING?
Svar: Fyll i det mest sanna värdet i RS-TIMING och fyll i på RS-formuläret att det besvarades av patient och vårdpersonal (finns som fråga i 3-månadersuppföljningen). Kom ihåg att korrigera på TIMING-formuläret genom att dra ett rakt streck över patientens svar, ge förklaring till korrigeringen (t ex att kontroll mot journal har gjorts), signera och datera. Kryssa sedan för det korrekta svaret.


Hur länge följs patienten upp?
Svar: Precis som i Riksstroke följs patienten under vårdtiden och via en enkät vid 3 månader. Om patienten blir utskriven (och inte eftervårdas inom samma journalsystem) innan NOAK-start och/eller 14 dagarsuppföljning, behöver man ringa patienten för att få de frågorna besvarade. Om patienten eftervårdas t.ex vid rehabiliteringsavdelning som har samma journalsystem kan uppgifter hämtas ur journalen.