Hur länge pågår studien?
Svar: Studien pågår under 2017-2020.


Blir det någon mer omfattande dokumentation i och med studien, utöver själva registreringen av patienten i Riksstroke? 
Svar: Nej, merparten av studiens data kommer från ordinarie Riksstrokes frågor, men kompletteras med några ytterligare studiespecifika frågor som också registreras i Riksstrokes inmatningsfönster. Läs mer om studien här