Går det bra att delegera uppgifter till någon som inte genomgått GCP-utbildning?
Svar: Ja, det går bra. Detta är ingen läkemedelsstudie och därmed finns inget krav på genomförd GCP-utbildning.


Behöver medprövare vara specialister?
Svar: Nej. Så länge huvudprövaren anser att personen är lämpad som medprövare så kan uppgifter delegeras till hen.