Krävs något slags särskilt tillstånd för att sjukhuset skall få delta i studien?

Svar: Ja, innan studie kan påbörjas måste företrädare för forskningshuvudman (ofta verksamhets/klinikchef) godkänna ett det finns förutsättningar för strokeenheten att kunna delta, s.k. resursintyg. Läs mer här