Stort tack till Kristin Fåglum och Odd Almström som har randomiserat Varbergs 91:a patient.