Stort tack till Kirsten Hartmann och Bongomin Otto som har randomiserat Oskarshamns 16:e patient.