Stort tack till Ingrid Larsson och Asgeir Snar-Vilhjalmsson som har randomiserat Helsingborgs 19:e patient.