Stort tack Kirsten Hartmann och Silviya Izmirlieva som har randomiserat Oskarshamns 15:e patient.