Stort tack till Krzysztof Grodon som har randomiserat Hässleholms 8:e patient.