Stort tack till Annika Svensson och Miriam Morell-Larsen som har randomiserat Halmstads 29:e patient.