Stort tack till Kremena Skarleva och Mihaela Romanitan som har randomiserat Södersjukhusets 53:e patient.