Stort tack till Berit Eriksson och Anna Grünfeldt som har randomiserat Danderyds 62:a patient.