Stort tack till Ingrid Larsson och Asgeir Snär Vilhjalmsson som har randomiserat Helsingborgs 17:e patient.