Stort tack till Eva Åkerhage och Björn Cederin som har randomiserat Skövdes 30:e patient.