Stort tack till Ann-Charlotte Laska som har randomsierat Danderyds 54:e patient.