Stort tack till Eva Axelsson och Arne Allardt som randomsierat Sahlgrenskas 47:e patient.