Hur definieras en händelse?
Svar: Ny hjärninfarkt, symptomgivande ICH, död och allvarlig blödning. Mer information finns på baksidan av ”Händelse inom 28 dagar”-blanketten.


Måste en läkare fylla i formuläret för händelse inom 28 dagar?
Svar: Nej, men en läkare måste göra den medicinska bedömningen och signera blanketten.