Stort tack till Linda Ekström och Michael Mazya som har randomiserat KS 32:a patient.