Stort tack till Claes Williamsson som har randomiserat Kalmars 7:e patient.