Stort tack till Erika Keller och Lars Sjöblom som har randomsierat Uppsalas 81:a patient