Stort tack till Erika Keller och Lars Sjöblom som har randomsierat Uppsalas 80:e patient