Stort tack till Annika Svensson och Peter Thomasson Sommer som har randomsierat Halmstads 21:a patient.