GUCH

Norrlands Universitetssjukhus – Umeå
Akademiska Sjukhuset – Uppsala
Karolinska Sjukhuset – Stockholm
Universitetssjukhuset – Örebro
Universitetssjukhuset – Linköping
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra – Göteborg
Universitetssjukhuset – SUS/Lund

Övriga deltagande GUCH-enheter

Falun
Gävle
Halmstad
Jönköping
Kalmar
Karlskrona
Karlstad
Kristianstad
Lidköping
Skövde
Sunderbyn
Sundsvall
Växjö
Östersund
 
 
 

Barn

 Barn- och ungdomskliniken,Norrlands universitetssjukhus 
 Barnhjärtcentrum Stockholm-Uppsala
 Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg 
 Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset - SUS/Lund

Övriga deltagande Barnhjärtenheter

Borås Norrköping
Eskilstuna Skövde
Falun Sunderbyn
Gävle Sundsvall
Halmstad
Trollhättan
Helsingborg
Varberg
Hudiksvall
Visby
Jönköping Västervik
Kalmar Västerås
Karlskrona Växjö
Karlstad Örebro
Kristianstad Östersund
Kungsbacka  
Linköping  
 Malmö/SUS  
 

Hjärtkirurgi

Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg
Barnhjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Lund