APPROACH-IS; Livssituationen hos vuxna med medfödda hjärtfel. Malin Berghammer
 
 
BMI och längd hos vuxna med medfödda hjärtfel. Camilla Sandberg och Bengt Johansson
 
 
Långtidskomplikationer hos vuxna med liten kammarseptumdefekt. Elisabeth Berglund
 
 
Långtidsuppföljning av kongenital aortaklaffsjukdom hos vuxna. Bengt Johansson
 
 
Föräldrars skattning av upplevt stöd från sjuksköterskor i samband med att vara en förälder till barn med medfödd hjärtsjukdom. Elisabeth Bruce
Läs forskningsansökan
 
  
Självrapporterad hälsorelaterad livskvalitet hos Barn och Ungdomar med hjärtfel. Birgitta Svensson
 
 
Arytmi och hjärtfrekvensvariabilitet hos barn med enkammarhjärta. Delstudie. Jenny Ahlenius Dahlqvist
 
 
Överföring till Vuxensjukvård för ungdomar med medfödda hjärtfel - utveckling av överföringsprogram för ungdomar med medfödda hjärtfel. STEPSTONES (Swedish Transition Effects Project Supporting Teenagers with chrONic mEdica conditionsS). Eva-Lena Bratt
 
 
Pox-screening och fetal diagnostik - hur har det påverkat barnen i Halland 2005-2015? Mattias Hambert/2016
 
 
Uppföljning av barn och vuxna födda med pulmonalisatresi och intakt kammarseptum (PA-IVS). Britt-Mari Ekman-Joelsson/2016
 

Fysisk aktivitetsnivå vid medfödda hjärtfel hos vuxna. Bengt Johansson/2017
Läs forskningsansökan

Långtidskomplikationer, särskilt arytmier, vid Fallots tetrad (ToF) hos vuxna. Bengt Johansson, Anette Sandström/2017
Läs forskningsansökan

Atrial septal defect, incidence and factors related to risk of defects and closure. Estelle Naumburg/2017
Läs forskningsansökan

Prevalence of coarctation of the aorta in Sweden and dependence on season of birth. Gustav Envall/2018
Läs forskningsansökan

Riskstratifiering vid 22q11 deletionssyndrom. Joanna Hlebowicz-Frisén/2018
Läs forskningsansökan

Uppföljning av patienter med tidigare slutning av persisterande foramen ovale. SWEDCON-Riksstroke. Bengt Johansson/2018
Läs forskningsansökan
Synopsis

Stroke vid medfödda hjärtfel hos vuxna. Bengt Johansson/2018
Läs forskningsansökan

Tillägg RCT till STEPSTONES (se ovan). Eva-Lena Bratt/2018
Läs forskningsansökan

Populationsbaserad, epidemiologisk studie för kartläggning av dilaterad kardiomyopati hos barn och ungdomar i Sverige. Shalan Fadl/2019
Läs forskningsansökan

Magnetisk resonanstomografi hos vuxna med Fallots tetrad. Kan avancerade vävnads och blodflödesmarkörer prediktera degeneration av pulmonalisgraft? Caroline Berntsson/2019
Läs forskningsansökan

Medfödd hjärtsjukdom hos barn som behandlats för tvillingtransfusionssyndrom under fosterlivet. Cecilia Pegelow Halvorsen/2019
Läs forskningsansökan

Överlevnad efter hjärttransplantation - En nationell observationsstudie. Johan Nilsson/2019
 
Långtidsuppföljning av höger kammare till truncus pulmonalis rekonstruktion med biologiska klaff-försedda conduiter hos barn med medfödda hjärtfel. Michael Lewis/2020
  
False Negative Pulse Oximetry Screenng: Data from a Swedish national population-based study 2013. Katarina Lannering/2020
 
Reproduktiv hälsa hos vuxna med medfödda hjärtfel. Annika Bay/Bengt Johansson/2020
 
Sudden cardiac death in the young - a nationwide cohort study of 0 to 35 years old in Sweden 2000-2010 (SUDDY). Eva Lena Stattin/2021
Läs forskningsaansökan SUDDY Sudden cardiac death in the young - a nationwide cohort study of 0 to 35 years old in Sweden 2000-2010 (SUDDY)
Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.