Varje svenskt kvalitetsregister måste ha en Centralt PersonUppgiftsAnsvarig (CPUA). Endast myndighet kan vara CPUA och i SWEDCONs fall är det Region Skåne. F.n. är Mikael Åström, chef för Registercentrum Syd, CPUA. Reglerna tillåter inte ytterligare delegering av detta mandat.

Det är CPUA som skall godkänna datauttag för forskning. Som regel kräver CPUA ett EPN-godkännade, som skall bifogas. CPUA tar inte ställning till vilka möjligheter registerdata kan besvara den vetenskapliga frågeställningen utan har endast ett juridiskt/formellt perspektiv.

Registrets styrgrupp/registerhållare har således inga formella rättigheter att godkänna datauttag. Vi rekommenderar dock att forskaren, innan ansökan hos CPUA, lämnar in en projektplan för granskning av styrgruppen. Detta kan ske före eller parallellt med EPN-ansökan. Styrgruppen har med sin djupa kunskap om registret och vetenskapliga erfarenhet möjlighet att då ge råd och synpunkter som kan förbättra forskningsprojektet.

  1. Skicka projektplan till respektive delansvarig för Barn/GUCH/Kirurgi/Fetal som då distribuerar den till styrgruppen. Adresserna finns på hemsidan under Kontakter. Målsättningen är att styrgruppens eventuella synpunkter skall komma forskaren till del inom 2 veckor. Av ansökan ska framgå frågeställningar, vilka data man räknar med att behöva, medarbetare och ungefärlig tidsplan.          
  2. Skicka ansökan om godkännande av data uttag till CPUA, använd länk till ”KVB-ansökan” (CPUA): https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/forskning-inom-region-skane/utlamnande-av-patientdata-samradkvb/#16903
  3. När CPUA godkänt datauttag sker själva uttaget från UCR. Blankett för ansökan om datauttag finns på UCR´s hemsida, hämta blankett om datauttag.

Vi rekommenderar att följande beaktas

  • Den som ansöker om datauttag från SWEDCON för forskningsändamål bör ha anknytning till någon av de regionala GUCH-grupperna, SWEDCON/Barn, SWEDCON/Kirurgi, SWEDCON/Fetal eller göra ansökan i samarbete med någon sådan grupp.
  • För nationella projekt bör gälla stor öppenhet och generositet med samarbete och medförfattarskap. För varje studie bör en bedömning göras beträffande vilken typ av medarbetarskap som bör erbjudas övriga enheter. För medförfattarskap gäller att sedvanliga kriterier skall uppfyllas dvs man skall läsa och bearbeta texten, komma med synpunkter och förslag och aktivt delta i processen.
  • Alla nationella projekt skall registreras i SWEDCONs projektregister. Den ansvarige för respektive delregister skall se till att så sker.
  • Att SWEDCON informeras när publikation, som har registret som utgångspunkt, sker så att det kan införas i registrets nationella publikationslista. Publikationslistan sköts f.n. av Bengt Johansson, Umeå (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.) och återfinns på SWEDCONs hemsida.

SWEDCONs styrgrupp

2019 12 01

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.