Den 12:e årsrapporten för registret SWEDCON är nu publicerad och finns  tillgänglig under Årsrapporter.

En webbaserad version av det hälsorelaterade livskvalitetsinstrumentet PedsQL hjärtmodul finns tillgänglig i SWEDCON. Instrumentet innefattar enkäter för olika åldersgrupper och även föräldraenkäter. Från Översiktssidan går man till ”Enkäter” (sist i menyraden längst upp på sidan) och från sidan ”Enkäter” skapar man nyckel till vald enkät, DISABKIDS eller PedsQL hjärtmodul. PedsQL hjärtmodul finns även på engelska. Nyckeln skrivs sen in på iPad och rätt enkät kommer då fram. Sedan juni 2018 finns en pedagogisk översikt tillgänglig på surfplattan i syfte att underlätta samtal med barnen om deras svar på PedsQl hjärtmodul. Vid frågor, kontakta projektledare Birgitta Svensson (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).  

Dokumentet "Riktlinjer för inmatning i SWEDCON/barn" har utarbetats i samband med Användarmöten 2013 och 2015. Den senaste versionen finns nu tillgänglig under Manualer (se vänstra kolumnen på Hemsidan).

 

Från 160426 har Swedcon utökats med en Fysioterapimodul för GUCH. Detta innebär att fysioterapeuter som arbetar med dessa patienter nu kan mata in testvärden avseende fysisk prestationsförmåga, aktivitetsnivå och träning i registret. Berörda fysioterapeuter kommer att informeras via mail.

Vid frågor beträffande Fysioterapimodulen kontakta projektansvarig Anna-Klara Zetterström (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

gick i produktion 090204 med sin barndel. Den barnhjärtkirurgiska delen gick i produktion kring 090801. Registret är nu alltså i full funktion med samtliga sina delar, GUCH, barn och kirurgidelen. Sedan 2015 finns även en fetaldel. Fortsatt arbete pågår med önskade funktioner som ännu saknas.