Det 50:e nordiska mötet i barnkardiologi arrangeras i Göteborg. 

Mötet börjar på em/kväll i anslutning till SWEDCONs användarmöte. Det går utmärkt att kombinera dessa två möten.

Information:

The 50th Nordic Paediatric Cardiology Meeting, September 28-30 2022, Gothenburg, Sweden - Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

Länk till anmälan:

50th Nordic Paediatric Cardiology Meeting in Gothenburg: Participants ny (trippus.se)