Frågor & Svar SPIRRIT HFpEF

Fråga 3

Svar 3

När kommer startmötet för min klinik att vara?

Studieprotokollet är inskickat till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden för godkännande och svar beräknas komma i början/mitten av december 2017.

Förslag på mötes datum där ni kan välja datum för startmöte å Er klinik kommer inom kort att skickas ut till Er.

En prövarpärm samt ett studieavtal kommer att skickas till Er innan startmötet.

 

Vi skulle vilja vara med i SPIRRIT HFpEF - hur går vi till väga?

För att ansluta sig till SPIRRIT HFpEF skall ett resursintyg signeras av verksamhetschefen och skickas till

Inger Ekman
Uppsala Clinical Research Center
Uppsala Science Park, MTC
Dag Hammarskjölds väg 14B
751 83 Uppsala

Blanketten resursintyg hittar du här

 

 


Tillbaka till toppen