SPIRRIT HFpEF Update

2018-10-29 Nyhetsbrev

Hej!
Den här veckan är det kanske många som har höstlov, men hos oss löper verksamheten på som vanligt.

Förra veckan var det fantastiska 19 patienter som inkluderades! Härligt jobbat!!!

Till Inklusionsstatus

Vi gratulerar Östra sjukhuset som tog in sin första patient!

Nästa måndag kommer en mer detaljerad månadssammanställning, både av inklusionen och ställningen i vår tävling.

För många av er var det ju ett tag sen vi hade startmöte, och information är ju färskvara, så vi har tagit fram en liten "Kom-igång-lista". Till Kom-igång-listan


Vi önskar alla Happy Halloween och en fin Allahelgonshelg!

SPIRRIT-teamet

2018-10-22 Nyhetsbrev

Hej!
Förra veckan var den mest produktiva hittills - 15 patienter inkluderades! Bra jobbat!!!
Stort grattis säger vi till Kristianstad som tog in sina fem första patienter.

Förra veckan skickade vi ju med ett dokument som gör att läkaren kan delegera själva randomiseringsmomentet i RiksSvikt till en sköterska.
Viktigt att tänka på är att läkaren ändå måste träffa patienten personligen när patienten skall signera samtycket. Patienten måste ges tillfälle att ställa frågor till en läkare, och det är ett medicinskt beslut, som bara får tas av läkare, att ta med patienten i en studie.

Fortsätt att kämpa på med inklusionen! Tänk på vår tävling som pågår till sista november, där de tio kliniker som inkluderat flest patienter vinner biobiljetter!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-10-15 Nyhetsbrev

Hej!
Nu när vi befinner oss i mitten av oktober så är det bara att inse att det inte är mycket kvar av året. Förra veckan inkluderades fem patienter. Med tanke på att vi skulle behöva få in åtminstone 500 patienter i år så går det lite sakta.

En del kliniker har efterfrågat möjligheten att prövaren ska kunna delegera själva momentet med randomisering i RiksSvikt. Enligt tidigare information så måste läkaren vara inloggad i RiksSvikt när randomisering görs.

Nu har vi tagit fram ett dokument så att läkaren kan signera screeningen "på papper" och så kan sköterskan göra randomiseringen i registret. Det viktiga är att dokumentera att det är en läkare som tar det medicinska beslutet att inkludera patienten i studien.
 
Läkaren som träffar patienten signerar alltså dokumentet "Screeningformulär"
 
Sköterskan som gör randomiseringen i registret sen måste vara delegerad detta på delegeringslistan (flik 23). Där skriver ni till nummer 17 "Randomisering i RiksSvikt efter att läkare signerat Screeningformulär".
 
Screeningformuläret sparas på kliniken tillsammans med patientens signerade samtycke.

Vi hoppas att detta kan underlätta flödet för er på klinikerna!

Vi har även tagit fram en checklista för screening och inklusion av patienter. Den är frivillig att använda, men kan vara en support i början, innan man fått in alla studiemoment. Filen "Checklista vid screening och inklusion" finns bifogad och läggs upp på hemsidan.

Har ni frågor om de här nya dokumenten, eller något annat, är det bara att höra av sig till oss!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-10-08 Nyhetsbrev

Hej alla SPIRRIT-medarbetare!
Här kommer veckobrev för vecka 41. Sju patienter inkluderades, och vi gratulerar Karlstad som tog in sin första patient!

Till inklusionsstatus

Inte så mycket annan information från oss i dagsläget - hör av er om ni har frågor!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-10-01 Nyhetsbrev

Hej!

Nu har vi kommit in i oktober och höstmörkret smyger sig på.

Förra veckan inkluderades 5 patienter. Ska vi klara inklusionsmålet för studien, 2550 patienter, så är det bra att man är medveten om hur inklusionstakten ser ut. Första måndagen varje månad är därför inklusionsstatusdokumentet två sidor, med en extra figur där vi åskådliggör hur många kliniker som är inne i studien samt hur inklusionstakten ser ut i förhållande till målet. Har ni frågor kring detta får ni gärna höra av er! 

Eftersom det är första måndagen i månaden har vi också utlovat en bild av hur det går i vår inklusionstävling. Så här ser det ut efter en månad:

prispall 20181001

Om det är någon som inte får upp bilder i sitt mail så ligger den även som bifogad fil.

Än är det två månader kvar av tävlingen så det hinner ändra sig!

Ha en bra vecka!

Önskar

SPIRRIT-teamet

2018-09-17 Nyhetsbrev

Hej!

Nu börjar det kännas att hösten är här. På söndag är det redan höstdagjämning.

Förra veckan inkluderade ni sex stycken patienter, så nu är antalet uppe i 120. Vi har lagt till en stapel på statusdiagrammet där vi visar andelen inkluderade patienter av målet på 2550. Till inklusionsstatus.

Stort grattis till Närsjukvården i Finspång som inkluderade sin första patient!

Vi påminner om vår inklusionstävling där de tio kliniker som inkluderar flest patienter from 1 sept tom 30 nov vinner biobiljetter!!

SPIRRIT-teamet på UCR leds nu av vår nya projektledare Anna Gustavsson. Med anledning av att hon är ny så har vi ändrat de dokument som har projektledarens kontaktuppgifter – SAE-blanketten samt kontaktlistan. Vi bifogar dessa nya dokument här i veckobrevet men de kan också hämtas på vår hemsida www.spirrit.se, där även veckobreven läggs upp.

En fråga som dykt upp på flera kliniker är hur man ska dokumentera de prover man tar efter en dosjustering. Efter en dosjustering ska man ju ta nya prover (Kalium, Krea och eGFR) inom 7-14 dagar. Detta dokumenteras då som en extra uppföljning i eCRF och dokumenteras även i journalen. 

Som vi alltid säger – hör gärna av er om ni har frågor!

Hälsningar

SPIRRIT-teamet

2018-09-10 Nyhetsbrev

Hej!

Så roligt, elva patienter inkluderades under förra veckan!!!
Vi gratulerar särskilt Skellefteå och Mölndal som inkluderade sina första patienter. Kul att ni är igång! Till inklusionsstatus

En mer detaljerad ställning i inklusionstävlingen får ni första måndagen varje månad, men vi kan avslöja att efter första veckan så leder Karolinska och Västerås med tre patienter vardera inkluderade under veckan.

I SPIRRIT-studien har vi inte avtalat med varje klinik hur många patienter man förväntas ta in. Förutsättningarna ser ju väldigt olika ut beroende på om man är en stor universitetsklinik eller en liten vårdcentral ute på landsbygden. Det vi strävar efter är att alla kliniker känner ett gemensamt ansvar att göra sitt bästa efter de förutsättningar man har, och att alla känner att dom kan bidra.
Vi har nu ca 4,5 % av de patienter vi behöver innan studiens slut. Ju fler kliniker som blir klara för inklusion, desto snabbare hoppas vi att inklusionen kan gå. Har ni några problem som försvårar inklusion av nya patienter så ta gärna upp det med er monitor så att vi kan försöka hitta en lösning. Ni gör det stora, viktiga jobbet i SPIRRIT-studien, och vi vill göra allt vi kan för att hjälpa er på vägen!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-09-03 Nyhetsbrev

Nu är det ny vecka, ny månad och då startar vi nya utmaningar.

Var med i SPIRRIT:s inklusionstävling som startar idag.

Det går till så, att från och med idag fram till 30 november räknar vi hur många patienter varje klinik tar in. Det spelar alltså ingen roll hur många man har idag, utan bara inklusioner från och med idag räknas.

De tio kliniker som har inkluderat flest patienter den 30:e november kommer att få biobiljetter. Äran och sammanhållningen med kollegorna tillfaller ALLA som tar sig an utmaningen!!

Första måndagen varje månad så får ni, utöver det vanliga diagrammet över inklusion som kommer med veckobrevet, en separat sammanställning över hur det ligger till i tävlingen.

Vi hoppas att tävlingen kan bli en liten extra morot för er att jobba på med inklusionen!

Vi skickar även ett stort GRATTIS till Hemse vårdcentral, som inkluderade patient nummer 100 och blev bjudna på tårta. Bra jobbat!!!

Så nu önskar vi er lycka till med inklusionen, och hoppas att alla är taggade!

Till inklusionsstatus 2018-09-03

Keep up the SPIRRIT! / SPIRRIT-teamet

2018-08-27 Nyhetsbrev

Förra veckan rasslade det till, så nu är vi uppe i 99 patienter. Bra jobbat, särskilt Hemse och Sahlgrenska som tog in sin första patient!! Till inklusionsstatus 2018-08-27


Den klinik som tar in patient nummer 100 får en tårta!

Förra veckan skickade vi ut information om de länkar till eCRF-träning som ersätter de gamla, som tagits bort av företaget. Har ni ytterligare frågor och funderingar kring access-processen så hör av er till er ansvariga monitor, eller direkt på SPIRRIT@ucr.uu.se<mailto:SPIRRIT@ucr.uu.se>


Nu är vi full styrka på UCR efter semestrar så vi är redo att hjälpa er.

Än en gång: Bra jobbat med inklusionen!!!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-08-06 Nyhetsbrev

Idag är det väl en del som kommer tillbaka från semestern. Vi hoppas ni haft en skön ledighet och har samlat energi inför hösten.

Vi är uppe i 93 patienter, och tackar Sundsvalls Vårdcentral för bra jobb att ta in två patienter i dessa semestertider!

Ni kanske funderar på varför vi tar med så många kliniker i statistiken som inte är färdiga att inkludera?! Vi tar med alla kliniker som har ett godkänt resursintyg från Etikprövningsnämnden. Sedan kan det vara så att några haft krångel med avtal, en del har mist personal och måste avvakta lite, några har inte haft startmöte än och flera kliniker håller på med den dokumentation som krävs för att få accesser till de elektroniska systemen. Under hösten hoppas vi att majoriteten av de kliniker som finns på listan, kommer igång ordentligt med sin inklusion. Har ni kontakter på andra kardiologkliniker som inte finns med på vår lista? Berätta om SPIRRIT och hänvisa till oss, så kanske vi kan få med några kliniker till!!

Sommaren verkar fortsätta outtröttligt - hoppas ni njuter!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-08-13 Nyhetsbrev

Förra veckan (v.32) var den första vecka då det inte inkluderats några patienter i studien. Vi hoppas på att detta är lugnet före "stormen" och att det vänder nu när sommar och semestrar börjar lida mot sitt slut.

Ni som fortfarande inte är klara för att börja inkludera, se över vad det är som saknas och kontakta oss vid frågor.

Nu tar vi nya tag!!!

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

e-CRF filmer fungerar ej för tillfället

Det är dessvärre något fel med filerna för tillfället och vi hoppas att Captivate löser detta snarast!

Vi återkommer så fort vi har fått besked.

Vi ber om för besväret!

2018-07-16 Nyhetsbrev

Roligt att det trillar in patienter trots sommarsemestrar.

Grattis Västerås som tog in två patienter förra veckan!

Vi har nu kommit upp i 86 patienter, vem tar in patient nummer 100?

Fortsätt njuta av sommaren och hör av er om ni har frågor!

Till inklusionsstatus 2018-07-16

Med vänliga hälsningar
SPIRRIT-teamet

2018-07-23 Nyhetsbrev

Hej!
Här kommer ett nytt veckobrev i sommarhettan. Hoppas att även ni som jobbar hinner njuta lite av sommaren.

Tre nya patienter under veckan, bra jobbat i dessa semestertider! Till inklusionsstatus 2018-07-24.

Den här veckan finns ingen av oss på UCR på kontoret. Säkrast når man oss genom mail på SPIRRIT@ucr.uu.se, även om det kanske tar en stund innan man får svar.

Ha en fortsatt fin sommar!

SPIRRIT-teamet

2018-07-02 Nyhetsbrev

Hej i sommarvärmen!
Nu kommer vi äntligen igång med veckobrev i SPIRRIT-studien, som är tänkta att hålla er uppdaterade om läget i studien. Sedan kan man ju alltid gå in på vår hemsida www.spirrit.se också.


Vi har nu nio kliniker som inkluderat patienter! Bra jobbat till er som är igång! För er som inte har alla accesser klara än - hör gärna av er om det är något som krånglar eller verkar konstigt. I den bifogade filen ser ni status på inklusionen 2018-07-02. Grönmarkerade kliniker är de som har full access att börja inkludera patienter. Vi ska ju inkludera ca 2550 patienter innan slutet av 2020, vi har nu nått upp till 3 %. Men än har vi bara börjat, och när fler och fler kliniker kommer igång så kommer andelen att öka raskt hoppas vi.


Som hjälp för att räkna ut vilka datum man ska göra uppföljningar på varje patent, har vi tagit fram en Excelfil som finns att ladda ner från hemsidan. Det gäller att man matar in datum i exakt samma format som i exemplet överst, dvs. YYYY-MM-DD (2018-01-01) annars blir uträkningen fel. Det är nu gjort så att de första 100 raderna är förberedda, men om man har fler än 100 patienter kan man kopiera en tidigare rad för att få med uträkningen. De raderna som är fördefinierade har ramar så det syns när dom tar slut. Hoppas detta kan var ett hjälpmedel för er! Filen finns att ladda ner här.


När nu fler kliniker börjar komma igång med inklusionen, har vi förstått att det råder en del frågetecken kring det här med RiksSvikt-registrering och SPIRRIT-registrering. Bifogat detta mail finns ett dokument som beskriver lite de olika scenarion man kan stöta på när man ska inkludera en patient. Skriv gärna ut det här dokumentet och sätt in under flik 3 i prövarpärmen. Till dokumentet.


Många av er har säkert redan påbörjat sommarsemestern. På UCR kommer vi också att vara lite lediga. Under vecka 30 kan det vara lite svårt att nå oss, i övrigt finns alltid någon av oss tillgänglig. Säkraste sättet att nå oss är att använda adressen SPIRRIT@ucr.uu.se, den bevakas alltid. Ni har ju kontaktlista i prövarpärmen (flik 27) om ni behöver telefonnummer. Medicinska frågor är enklast att ni vänder er till Lars Lund eller Ola Vedin med, deras telefonnummer finns på kontaktlistan.


Med önskan om en fortsatt skön sommar!
SPIRRIT-teamet

Glad sommar SPIRRIT-medarbetare

Bästa SPIRRIT-medarbetare!

Våren och försommaren har inneburit ett intensivt arbete med startmöten på många av studiens deltagande kliniker. Flera har nu också aktivt börjat ta in patienter vilket är fantastiskt roligt. Arbetet verkar så här långt gå smidigt och identifiering av patienter har gjorts både i klinik och utifrån listor. Studiens webb-plattform verkar också fungera bra, känns intuitiv och lättbegriplig, och vi har hittills inte stött på några problem.

Det har från vissa deltagande centra framkommit viss oro kring rapportering av händelser i studien och den extra arbetsbörda detta skulle medföra. Det är därför viktigt att poängtera att det i nuläget egentligen endast är dödsfall som behöver rapporteras in och eventuellt extraarbete detta medför bedöms vara minimalt. Detta innebär heller inte att man som prövare/studiesköterska aktivt skall gå in och kontrollera patienters status utan gäller endast om ett dödsfall kommer ansvariga prövare/studiesköterska till känna i samband med t ex planerade studieuppföljning. Då studien är registerbaserad fångar vi ändå upp dödsfall och alla andra händelser via andra register.

Därför kan alla lägga tid och fokus helt på det som är viktigt – rekryteringen!

Det brukar räcka att inkludera några enstaka patienter för att hitta bra rutiner kring själva inklusionen och uppföljningen. Parallellt är det viktigt att också upprätta bra rutiner för att kontinuerligt identifiera och kalla nya patienter till screening. Detta är nyckeln till en stadig och god inklusion i studien. Sommaren närmar sig med stormsteg men uppföljning av studiepatienter kräver enbart labkontroll och ett telefonsamtal vilket kan utföras av samtliga läkare/sköterskor med koppling till studien. Om sköterskor har delegering av sviktläkemedel i sitt kliniska arbete gäller det även här men prövaren är alltid huvudansvarig.

Vi är oerhört tacksamma och glada över det arbete ni lägger ner på studien! Tillsammans kommer vi lyckas nå målet och under tiden vill vi understryka att vi i studieledningen alltid finns till hands för er när frågor uppstår. Tänk på att om ni vill nå oss på UCR under sommaren, är det säkrast att använda adressen SPIRRIT@ucr.uu.se som alltid är bevakad.

Vi i SPIRRIT-teamet vill passa på att önska er en riktigt skön sommar!

Lars, Ola

Inger, Malin, Eva, Martina

Glad sommar

 

Planerade startmöten SPIRRIT HFpEF

Startdatum Stad Center
2018-02-23 Angered Angereds Närsjukvård
2018-02-20 Avesta Avesta lasarett
2018-02-08 Falun Falu lasarett
2018-02-01 Finspång Närsjukvården i Finspång
  Göteborg SU Sahlgrenska Kardiologen
2018-01-30 Göteborg SU Östra
2018-03-06 Göteborg SU Mölndal
2018-02-14 Hemse Hemse VC
2018-03-07 Jönköping Länssjukhuset Ryhov
2018-02-21 Karlstad Centralsjukhuset Karlstad
2018-02-06 Kristianstad Centralsjukhuset Kristanstad
2018-02-19 Köping Västmanlands sjukhus Köping
2018-02-22 Lidköping SKAS Lidköping
  Linköping US i Linköping
2018-02-05 Lund SUS Lund Internmedicin
2018-02-15 Lund SUS Lund Kardiologen
  Malmö SUS Malmö Kardiologen
2018-01-29 Malmö SUS Malmö Internmedicin
2018-03-08 Mariefred Vårdcentralen Mariefred
  Norrköping Vrinnevisjukhuset
2018-02-27 Skellefteå Skellefteå lasarett
  Stockholm Karolinska sjukhuset Solna, Tema Akut
2017-11-28 Stockholm Karolinska sjukhuset Solna, Tema Hjärta Kärl
2018-01-18 Stockholm Karolinska sjukhuset Huddinge, Tema Hjärta Kärl
  Stockholm Capio S:t Görans sjukhus
 2018-03-21 Stockholm Stockholm Heart Center
 2018-04-19 Stockholm Södersjukhuset
  Strängnäs Strängnäs VC
2018-02-07 Sundsvall Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
2018-02-16 Sundsvall Sundsvalls vårdcentral
  Södertälje Södertälje sjukhus
  Umeå Norrlands Universitetssjukhus
2017-11-22 Uppsala Akademiska kardiologen
  Uppsala Akademiska Internmedicin
2018-02-13 Varberg Hallands sjukhus Varberg
2018-01-23 Västerås Västmanlands sjukhus Västerås
2018-03-01 Örebro Universitetssjukhuset Örebro

2017-12-22 SPIRRIT HFpEF önskar en God jul och ett Gott Nytt År!

Julen närmar sig med stormsteg och ett innehållsrikt 2017 sitt slut. Vi vill passa på att rikta ett stort tack till Er alla för Ert engagemang i SPIRRIT HFpEF.

SPIRRIT HFpEF har som tidigare nämnts startat på Akademiska sjukhuset och på Karolinska sjukhuset och har idag 14 patienter inkluderade (7 patienter på Akademiska och 7 patienter på Karolinska).

Startmöten håller på att bokas in för fullt och i januari månad kommer den elektroniska inmatningen att kickas igång!

Kontaktuppgifter till Era sjukhus/vårdcentralers respektive monitorer kommer inom kort att publiceras på hemsidan.

Vi kommer att löpande publicera information på hemsidan så håll gärna ett öga på www.spirrit.se

En God Jul och ett Gott Nytt År tillönskas från SPIRRIT HFpEF.

2017-12-21 Startmöte i SPIRRIT HFpEF?

15 januari har Skånes Universitetssjukhus Akutsjukvård och Internmedicin Lund bokat startmöte

20 februari har Avesta lasarett bokat startmöte

2017-11-20 Återkoppling efter prövarmötet

TACK alla ni som deltog i Prövarmötet! Det blev ett bra möte med många kloka synpunkter från er. Presentationerna från prövarmötet finns att ladda ner här

Vi har nu tagit alla kommentarer och synpunkter i beaktande och gjort ändringar i studieprotokollet som har skickats in till Läkemedelsverket och Etikprövningsnämnden för godkännande. Vi väntar nu på svar som beräknas komma i början/mitten av december. Under tiden har vi arbetat med SPIRRIT-modulen i RiksSvikt och nu återstår endast valideringen! Vi kommer att starta Karolinska och Uppsala först (där Lars Lund och Ola Vedin är ansvariga prövare) för att försäkra oss om att allt fungerar. Efter detta kommer vi att starta alla andra kliniker (vi har totalt 34 kliniker med nu!) via web-baserade startmöten.

Vi kommer inom kort att skicka förslag på mötesdatum där ni kan välja datum för startmöte på er klinik. Innan mötet skickar vi en Prövarpärm till er samt ett studieavtal.

Om ni inte redan har anmält er till SPIRRIT-studien så går det självklart bra att göra det nu, kontakta Inger Ekman på inger.ekman@ucr.uu.se .

2017-11-23 Första patienterna är inkluderade!

SPIRRIT HFpEF startar på Uppsala Akademiska sjukhuset samt Karolinska Solna.

Den 23 november inkluderades de första patienterna på Akademiska sjukhuset.


Tillbaka till toppen
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.
Vår policy om cookies och personuppgifter OK