Projekt
Amputation efter perifer kärlkirurgi.
Riskfaktorer samt påverkan på patientens livskvalitet.

Medlemmar
Eva Torbjörnsson, Utvecklingssjuksköterska, Carin Ottosson, överläkare, Södersjukhuset. Lena Blomgren, Överläkare, Karolinska Univeristets sjukhuset.
Datum projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Välj...
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-28 16:38:13