Projekt
Aortaruptur i Västra Götaland, aspekter på fördröjd diagnos som prognostisk faktor, samt resultat efter aortarupturkirurgi med öppen eller endovaskulär kirurgi i kombination med öppen buk behandling (VAC) vid ett tertiärt center.

Projektöversikt
Medlemmar
Marcus Langenskiöld, Kristian Smidfelt, Urban Wingren, Kärlkirurgiska Kliniken VO Kärl-Thorax, Sahlgrenska Univ. Sjukhuset, Göteborg
Datum projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Ja
Senast uppdaterad
2019-03-12 15:07:26