Projekt
Amputationsrisk och dödlighet hos patienter som opererats för arteriell insufficiens i nedre extremiteten. Betydelsen av vilovärk, distala sår och behandlat kärlsegment.

Projektöversikt
Medlemmar
Erik Baubeta Fridh, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping, Mårten Falkenberg, Sahlgrenska sjukhuset, Joakim Nordanstig, Sahlgrenska sjukhuset, Manne Andersson, Länssjukhuset Ryhov
Datum projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-12 15:01:52