Projekt
Behandling av thorakal aortasjukdom i Sverige

Projektöversikt
Medlemmar
Tina Hellgren, Jacob Eriksson, Felix Schagatay, Anders Wanhainen, Kevin Mani, Sektionen för kärlkirurgi, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet
Datum projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-12 14:57:31