Projekt
Peripheral Arterial Disease – association with Tooth Loss in elderly men; The MrOS, Sweden Study
Projektöversikt
Medlemmar
Klas
Österberg Sahlgrenska Universitets Sjukhuset, VO Hybrid Intervention Dan Mellström, Centerfor Bone and Arthritis Research (CBAR), Department of Internal Medicine,
Sahlgrenska Academy, Sahlgrenska Universitets Sjukhuset
Datum projektansökan
2016-02-19 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
2016-02-19 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-12 14:51:27