Projekt
Kan resultaten från Improve-studien tillämpas på svenska förhållanden?

Projektöversikt

Målsättning, hypotes:

  • Har den i "Improve 3-years" funna och oväntade lägre dödligheten fr.o.m 3 månader t.o.m. 3 år för den endovaskulär armen giltighet för svenska förhållande. Speciellt är detta viktigt att utröna eftersom dödligheten efter operation för brustet kroppspulsåderbråck i Sverige generellt tycks vara väsentligt lägre än den som förelåg för patienterna i "Improve 3-years".
  • https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.11.060
Medlemmar
Fredrik Lundgren
Vascular Surgery. Published by https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.11. 
Datum projektansökan
2018-03-28
Datum godkänd projektansökan
2018-04-06 00:00:00
Datum datauttag
2018-07-16
Forskningsbidrag
Ja
Rapport 2 år inkommit
Ja
Publikation

Vascular Surgery. Published by Elsevier Inc. https://doi.org/10.1016/j.jvs.2019.11.060

 

Projekt avslutat
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-28 15:53:44