Projekt
Utvärdering av rekonstruktion av bukaorta med djup vengraft i samband med aortagrafts- och aortastentgraftinfektion samt vid primära infektioner i bukaorta.
Projektöversikt
Medlemmar
Marcus Langenskiöld, Joakim Nordanstig
Datum projektansökan
2016-02-23 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
2016-02-23 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-12 14:34:15