Projekt
Screening för bukaortaaneurysm - graden av överbehandling i det svenska screeningprogrammet.
Projektöversikt
Medlemmar
Minna Johansson, Doktorand, Sahlgrenska Akademin.John Brodersen, Professor, Köpenhamns Universitet.Karsten Juhl Jørgensen, DrMedSci, Nordic Cochrane Centre.Volkert Siersma, PhD, Statistiker, Köpenhamns Universitet.
Datum projektansökan
2016-07-01 14:23:00
Datum godkänd projektansökan
2016-08-31 14:23:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Välj...
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-28 16:34:34