Projekt
Extrakraniella a. carotisaneurysm: studier avepidemiologi, behandlingsmetoder och resultat i en internationell kontext via deltagande i det internationella carotisaneurysmregistret.
Projektöversikt
Medlemmar
Joakim Nordanstig Kärlkirurgi SU/S Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg. Martin Björck, Kirurgiska Vetenskaper, Uppsala Universitet; Uppsala
Datum projektansökan
2016-09-09 14:14:00
Datum godkänd projektansökan
2016-09-09 14:14:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Ja
Senast uppdaterad
2019-03-12 14:13:39