Projekt
Samband mellan radioterapi och arteriell sjukdom.
Projektöversikt

Målsättning, hypotes:

  •  att finna ett populationsbaserat estimat påsamband mellan stråning och artäsjukdom.
  • att undersöka vilka stråldoser som krävs för att inducera kärlskada samt att analysera andra riskfaktorer för strålinducerad kärlskada.
  • att studera utfall efter kälkirurgisk intervention i stråskadade fall.
Medlemmar
Jonas Malmstedt, Åsa Hallqvist Everhov, Peter Gillgren
Datum projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
2018-01-22 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Välj...
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2020-07-23 10:05:52