Projekt
Amputation efter perifer kärlsjukdom. Riskfaktorer samt påverkan på patientens livskvalitet.
Projektöversikt
Medlemmar
Carin Ottosson, Jonas Malmstedt, Eva Torbjörnsson, Lennart Boström och Ann-Mari Fagerdahl, Södersjukhuset Lena Blomgren, Karolinska universitetssjukhuset
Datum projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
0000-00-00 00:00:00
Datum datauttag
0000-00-00 00:00:00
Forskningsbidrag
Välj...
Rapport 2 år inkommit
Ja
Publikation
Projekt avslutat
Ja
Senast uppdaterad
2020-07-23 12:29:37