Projekt
Survival of the Oldest– The survival of octogenarians treated with caroidendarterectomy in Sweden 1994-2015
Projektöversikt
Medlemmar
Karl Bohlin, Sofia Strömberg, Joakim Nordanstig, Göran Bergström och Klas Österberg
Datum projektansökan
2017-01-10 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
2017-01-10 00:00:00
Datum datauttag
2017-02-16 23:00:00
Forskningsbidrag
Välj...
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2020-06-24 13:36:23