Projekt
Internationella analyser av aortaingrepp- Vascunet
Projektöversikt
Medlemmar
Kevin mani, Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, Uppsala
Datum projektansökan
2017-05-29 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
2017-06-13 00:00:00
Datum datauttag
2017-07-02 22:00:00
Forskningsbidrag
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2019-03-12 13:28:38