Projekt
Preoperativ MR-angiografi och dess värde för att bedöma perifer kärlsjukdom och prediktera amputation postoperativt
Projektöversikt

Målsättning, hypotes:

  • De primära syftena med studien är att ta reda på hur väl MRA värderar kärllesioner under knäledsnivå enligt TASC-klassifikationen jämfört konventionell angio (DSA). Hur väl den, på MRA, bedömda TASC-nivån korrelerar till risken för framtida amputation. Hur väl den, på DSA, bedömda TASC-nivån korrelerar till risken för framtida amputation
Medlemmar
Erik Baubeta, Manne Andersson, Joakim Nordanstig, Åse Johansson, Mårten Falkenberg. Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet och Linköpings Universitet.
Datum projektansökan
2017-07-10 00:00:00
Datum godkänd projektansökan
2017-07-24 00:00:00
Datum datauttag
2017-09-03 22:00:00
Forskningsbidrag
Välj...
Rapport 2 år inkommit
Nej
Publikation
Projekt avslutat
Nej
Senast uppdaterad
2020-07-23 12:17:00