SOReg Annual Report 2019 part 3 - Quality-of-life, mortality, additional surgery, case mix, research

Årsrapporten på engelska finns publicerad under Årsrapporter.

Årsrapport SOReg 2019 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekunär kirurgi, forskning

En kraftig minskning av överviktskirurgiska ingrepp sågs under den inledande delen av Covid-19 pandemin i Sverige. De ingrepp som genomfördes har dock kunnat göras utan ökad risk för komplikationer. Tack vare en i princip komplett täckning av svensk obesitaskirurgi i SOReg ger rapporten en god bild av överviktskirurgin under denna utmanande period.

 

Diabetes – Effects of bariatric surgery on diabetes mellitus. Results from a 10-years period with the SOReg.
Click here to download.
 

Fördjupningsrapport om diabetes (på engelska). Uppdatering av den svenska versionen som du kan hitta under Årsrapporter 2019.

Ny uppdaterad rapport från SOReg som beskriver sammanfattande all forskning som baserats på SOReg fram till 31 mars 2020:

Ny kunskap som baseras på data från SOReg - Leder forskningen till bättre resultat?

 

På grund av coronapandemin kan registerkoordinatorn inte ta emot telefonsamtal. Skicka istället dina frågor till SOReg:s e-postlåda Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Grupp av människor

På grund av coronasituationen har vi blivit tvungna att flytta årets registerdag.

Nytt datum är den 10 september på Danderyds sjukhus. Vi återkommer med detaljerat program.

 

 

Vi upptäckte att det fanns fel i tabell 10 och 11 för samband mellan olika faktorer och remission av diabetes i den fördjupningsrapport om diabetes som funnits tillgänglig på hemsidan. Detta har nu rättats och en reviderad version av rapporten finns att tillgå under fliken Årsrapporter. Även om detaljerna i den gamla redovisningen hade fel så är huvudslutsatserna inte förändrade – vänta inte för länge med operation vid kombinationen fetma och diabetes.

Reviderad fördjupningsrapport SOReg 2019, diabetes - Effekten av obesitaskirurgi på diabetes. Resultat över tio år i SOReg. Supplement till SOReg:s årsrapporter.

PREM-enkät för utskrift

Enkäten är tänkt att spegla Patientens upplevelse av den givna vården genom frågor om information, bemötande, förtroende och behov.

Enkäten är en A4-sida med fram- och baksida. Det är önskvärt att den skrivs ut på ett papper. Den ska sedan bifogas de vanliga inskicken med SF36/OP 9 till SOReg:s kansli.

Europeiska och Amerikanska Diabetessällskapen har numera skrivit in i sina guidelines att obesitaskirurgi är ett behandlingsalternativ vid DM2 och fetma. Läs mer i Dagens Medicin

I SOReg införs nu en 10-årsuppföljning för patienter som genomgått obesitaskirurgi. Syftet med uppföljningen är identifiera och behandla komplikationer till kirurgin, samt att öka kunskapen och utvärdera långtidseffekterna av obesitaskirurgi ur ett epidemiologiskt perspektiv. Det är därför av stor betydelse att 10-årsuppföljning registreras i SOReg för att kunna sammanställa nationella data. 

Råd inför 10-årsuppföljning efter obesitaskirurgi

I denna rapport beskriver vi översiktligt resultat av överviktskirurgi i Sverige 2016.

SOReg, patientversion 2016

SOReg Patient som flyttat till annat landsting

Från och med måndag den 26 februari kommer det att krävas eTjänstekort för inloggning till SOReg.

Detta gäller samtliga kliniker med några få undantag.

  • Sätt i kortet i kortläsaren
  • Öppna SOReg:s startsida
  • Klicka på kortinloggning

Kortinloggning

Nu finns uppdaterade enkäter för uppföljning vid 6 veckor, 1, 2, 5  samt 10 år tillgängliga.

Enkäter

Underkategorier