Registret syftar på att ge ny kunskap kring sjukdomen obesitas och dess behandling. Registrets viktigaste syfte är att denna utveckling ska ske med hög kvalitet och i effektiva former.

Ny kunskap har genererats genom mer än 100 forskningsprojekt, som alla baseras på data från SOReg. Ny kunskap är den starkaste generatorn till kvalitetsförbättring och effektivisering. Obesitaskirurgi har en stark vilja och förmåga att omsätta ny kunskap i klinisk praktisk rutin. Dessutom har SOReg flera exempel på lyckade lokala förbättringsprojekt.

Sedan SOReg startade har frekvensen av tidiga komplikationer halverats, från ca 15 % till ca 7 %. Data genererat av SOReg har resulterat i flera förändringar av sjukvårdsprocesser som lett till förbättringar i patientomhändertagande. En effektivisering av resursutnyttjande har skett med en förkortning av vårdtiderna från mer än 4 dagar till mindre än 2 dagar i genomsnitt, och operationstider som sjunkit från 120 minuter till 63 minuter.

Fram till våren 2014 användes SOReg enbart av svenska sjukhus, men efter det anslöt Norge sig. Under år 2018 har majoriteten av de norska sjukhusen registrerat i SOReg. Ett gemensamt kvalitetsregister bidrar till att utveckla vården så att kvalitén höjs och behandlingsmetoderna utvecklas och förbättras. Kirurgin för obesitas ändras och utvecklas hela tiden och registret bidrar till att man kan utvärdera dessa förändringar på ett systematiskt sätt.

SOReg drivs av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) med stöd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SOReg publicerar regelbundet resultat, främst genom sina årsrapporter, som utkommer i tre delar årligen – dessa kan laddas ner från förstasidan.

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.