socialstyrelsen-logo

 Socialstyrelsen


 SFOK

Svensk förening för obesitaskirurgi


 sfoak-logo

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi


 SKR logga                                                               

Sveriges Kommuner och Regioner

Kvalitetsregister


  RÖL

Videoarkivet USÖ

Patientinformation videoarkivet


 Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister

Valideringshandboken