Styrgruppen är utsedd av Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi med tre års mandatperiod. Nuvarande mandatperiod sträcker sig till utgången av 2024.

Styrgruppen har följande sammansättning:

Registerhållare: Dr Johan Ottosson, M.D, Örebro/Lindesberg

Ordförande: Professor Erik Näslund, Danderyd, Stockholmsregionen

 

Dr Jeff Wennerlund, Lycksele, Norrlandsregionen 

Professor Magnus Sundbom, Akademiska sjukhuset, Region Mellansverige

Professor Torsten Olbers, Norrköping, Linköpings Universitet, Sydöstra regionen

Obesitassjuksköterska Sabina Jakobsson, Ersta

Dietist Ann Laurenius, M.D, Sahlgrenska 

Dr Suzanne Hedberg, Sahlgrenska, Västra regionen

Dr Ola Hjert, Ljungby, Södra regionen

Jenny Vinglid, ordförande i HOBS (patientföreträdare)

 

Dessutom är nedanstående personer ständigt adjungerade till styrgruppens möten och dess kommunikation: 

Docent Ingmar Näslund, Örebro

Dr Villy Våge, ordförande för SOReg-Norge, Norge

Sjuksköterska Carina Larsson, registrets nationella koordinator, Örebro

Dr Tom Mala, registerhållare, SOReg-Norge, Norge

Dr Erik Stenberg, biträdande registerhållare, Örebro

 

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.