2021

Årsrapport SOReg 2021 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2021 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

SOReg 2021, Norway-Sweden, third joint report

SOReg Annual Report 2021, part 2 - Follow-up, changes in weight, comorbidity, long-term complications and quality indicators for each hospital

SOReg Annual Report 2021, part 1 - Surgical statistics and early complications

2020

Årsrapport SOReg 2020 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekundär kirurgi, forskning

Årsrapport SOReg 2020 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2020 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

Diabetes – Effects of bariatric surgery on diabetes mellitus. Results from a 10-years period with the SOReg. - Fördjupningsrapport om diabetes (på engelska). Uppdatering av den svenska versionen som du kan hitta under Årsrapporter 2019.

Ny kunskap som baseras på data från SOReg - Leder forskningen till bättre resultat?  
- Sammanfattning av publicerade forskningsrapporter för patienter och lekmän.

2019

Årsrapport SOReg 2019 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekundär kirurgi, forskning

Årsrapport SOReg 2019 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2019 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

Reviderad fördjupningsrapport SOReg 2019, diabetes - Effekten av obesitaskirurgi på diabetes. Resultat över tio år i SOReg. Supplement till SOReg:s årsrapporter.

SOReg Annual Report 2019 part 3 - Quality-of-life, mortality, additional surgery, case mix, research

SOReg Annual Report 2019 part 2 - Follow-up, changes in weight and comorbidity, long-term complications and quality indicators for each hosptial

SOReg Annual Report 2019 part 1 - Surgical statistics and early complications

2018

SOReg 2018, Norway-Sweden, second joint report - SOReg 2018, Norway-Sweden, second joint report

Årsrapport SOReg 2018 del 3 - Livskvalitet, indikationsförändringar, mortalitet, datakvalitet, forskning

Årsrapport 2018 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändringar av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2018 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer 

2017 

Årsrapport 2017 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, datakvalitet, forskning

Årsrapport 2017 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2017 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

2016

SOReg 2016, Norway-Sweden, first joint report

Årsrapport 2016 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, datakvalitet, forskning

Årsrapport 2016 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2016 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

2015

Årsrapport 2015 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, forskning

Årsrapport 2015 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2015 del 1 - operationsstatistik och tidiga komplikationer

Errata Årsrapport 2015 Del 1

Det har smugit sig in ett fel i årsrapport 2015 Del 1, sidan 20, tabell 4, kolumnen längst till höger: Rev kir. Siffrorna för riket (längst ned) gäller inte rev kir utan primär op. Rätt siffror är 3,4 % resp 3,6 % för åren 2014 resp 2015.

2014

Årsrapport SOReg 2014 del 3 - Livskvalitet, återinläggningar och forskning

Årsrapport SOReg 2014 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2014, del 1 - operationsstatistik, case mix och tidiga komplikationer

2013

Årsrapport SOReg 2013 del 3 - livskvalitet, täckningsgrad och forskning

Årsrapport SOReg 2013 del 2 - uppföljning, viktförändring och långtidskomplikationer

Annual report SOReg 2013 part 2

Årsrapport SOReg 2013 del 1 - operationsstatistik, case mix och tidiga komplikationer

Annual report SOReg 2013 part 1

2012

Årsrapport SOReg 2012 del 4

Årsrapport SOReg 2012 del 3

Årsrapport SOReg 2012 del 2

Årsrapport SOReg 2012 del 1 

2011

Årsrapport SOReg 2011

Årsrapport SOReg 2011- Rättelse

2010

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010, tonvikt res 2009