2023

Årsrapport SOReg 2023, del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

SOReg Annual Report 2023, part 1 - Surgical statistics and early complications

2022

Årsrapport SOReg 2022, del 3 - Livskvalitet, mortalitet, viktnedgång, forskning

Årsrapport SOReg 2022, del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2022, del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

Global registerrapport från IFSO

2021

Årsrapport SOReg 2021, del 3 - Livskvalitet, mortalitet, viktnedgång, forskning

Årsrapport SOReg 2021 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2021 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

SOReg 2021, Norway-Sweden, third joint report

SOReg Annual Report 2021, part 3 - Quality-of-life, mortality, weight loss, research

SOReg Annual Report 2021, part 2 - Follow-up, changes in weight, comorbidity, long-term complications and quality indicators for each hospital

SOReg Annual Report 2021, part 1 - Surgical statistics and early complications

2020

Årsrapport SOReg 2020 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekundär kirurgi, forskning

Årsrapport SOReg 2020 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2020 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

Diabetes – Effects of bariatric surgery on diabetes mellitus. Results from a 10-years period with the SOReg. - Fördjupningsrapport om diabetes (på engelska). Uppdatering av den svenska versionen som du kan hitta under Årsrapporter 2019.

Ny kunskap som baseras på data från SOReg - Leder forskningen till bättre resultat?  
- Sammanfattning av publicerade forskningsrapporter för patienter och lekmän.

2019

Årsrapport SOReg 2019 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, sekundär kirurgi, forskning

Årsrapport SOReg 2019 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer, revisionskirurgi och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2019 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

Reviderad fördjupningsrapport SOReg 2019, diabetes - Effekten av obesitaskirurgi på diabetes. Resultat över tio år i SOReg. Supplement till SOReg:s årsrapporter.

SOReg Annual Report 2019 part 3 - Quality-of-life, mortality, additional surgery, case mix, research

SOReg Annual Report 2019 part 2 - Follow-up, changes in weight and comorbidity, long-term complications and quality indicators for each hosptial

SOReg Annual Report 2019 part 1 - Surgical statistics and early complications

2018

SOReg 2018, Norway-Sweden, second joint report - SOReg 2018, Norway-Sweden, second joint report

Årsrapport SOReg 2018 del 3 - Livskvalitet, indikationsförändringar, mortalitet, datakvalitet, forskning

Årsrapport 2018 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändringar av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2018 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer 

2017 

Årsrapport 2017 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, datakvalitet, forskning

Årsrapport 2017 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2017 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

2016

SOReg 2016, Norway-Sweden, first joint report

Årsrapport 2016 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, datakvalitet, forskning

Årsrapport 2016 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2016 del 1 - Operationsstatistik och tidiga komplikationer

2015

Årsrapport 2015 del 3 - Livskvalitet, mortalitet, forskning

Årsrapport 2015 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport 2015 del 1 - operationsstatistik och tidiga komplikationer

Errata Årsrapport 2015 Del 1

Det har smugit sig in ett fel i årsrapport 2015 Del 1, sidan 20, tabell 4, kolumnen längst till höger: Rev kir. Siffrorna för riket (längst ned) gäller inte rev kir utan primär op. Rätt siffror är 3,4 % resp 3,6 % för åren 2014 resp 2015.

2014

Årsrapport SOReg 2014 del 3 - Livskvalitet, återinläggningar och forskning

Årsrapport SOReg 2014 del 2 - Uppföljning, viktförändringar, förändring av samsjuklighet, långsiktiga komplikationer och kvalitetsindikatorer på kliniknivå

Årsrapport SOReg 2014, del 1 - operationsstatistik, case mix och tidiga komplikationer

2013

Årsrapport SOReg 2013 del 3 - livskvalitet, täckningsgrad och forskning

Årsrapport SOReg 2013 del 2 - uppföljning, viktförändring och långtidskomplikationer

Annual report SOReg 2013 part 2

Årsrapport SOReg 2013 del 1 - operationsstatistik, case mix och tidiga komplikationer

Annual report SOReg 2013 part 1

2012

Årsrapport SOReg 2012 del 4

Årsrapport SOReg 2012 del 3

Årsrapport SOReg 2012 del 2

Årsrapport SOReg 2012 del 1 

2011

Årsrapport SOReg 2011

Årsrapport SOReg 2011- Rättelse

2010

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010, tonvikt res 2009

Vi använder cookies
Cookies gör att denna webbplats fungerar korrekt. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.